İmza Atan Takım Elbiseli Adam

Veri Gizliliği Politikası

BİLGİSAYAR VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Bilgisayar verileriniz, Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketi ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Toplanmasındaki husus verierinizin daha sonrasından size ihtiyaç halinde tekrar sunulmasıdır.Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketi bünyesine verilebilecek herhangi bir zararda verilerinizin gerekli birimler ve kurumlar ile paylaşımı olucaktır. KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde, siz üyelerimize, bağışçılarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, yazılımsal projeler üretebilmek, etkinlikler düzenlemek, aile destek projeleri hazırlamak ile bu projeleri hayata geçirebilmek ve Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketi tüzüğünde yazılı diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla işlenmektedir.

BİLGİSAYAR VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan bilgisayar verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketi tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Gerektiğinde kanunen yetkili kamu kurumlarına, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, Veri sahibi olduğunuzu ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketi hakkınızda Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek Kişisel verilerin Resmi Kurum ve Kuruluşlara aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz. Ayrıca, Derneğimizden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketi olarak (Bizden) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 15 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketi için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketine teslim etmeniz gerekmektedir. Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketi tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Afaroza tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla veri sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Afaroza Bilgisayar-Yazılım Şirketi ’dir.

Telefon: 0552-740-1922 , 0531-850-8594

E-posta: afarozabilgisayar@gmail.com